• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Analiza rynków światowych:

Rzeczpospolita Polska dopiero raczkuje na rynku wynalazków. Dla skonfrontowana w Stanach Zjednoczony co roku informowanych jest około 200 tysięcy patentów. Ważne jest uświadomienie biznesmenom jak istotne dla naszego państwa jest zgłaszanie patentów. Co to w komplecie jest patent? Dla korporacji to dokument stwierdzający, że dany wynalazek jest jej oraz nie został skopiowany. Dla Polski to kolejne miejsca pracy. Uprzejmie zapraszamy – Projekty inwestycyjne Lublin. Na co wolno ofiarować dotacje unijne? Na przykład na pokrycie kosztów zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego czy też na węszcie procedury unieważnienia patentu jeżeli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji mogą także być przekazane na wszelkie opłaty urzędowe, których w czasie zgłaszania patentu jest dosyć sporo. Pomiędzy innymi: tłumaczenie pism, wydatki spraw sądowych. Ważnym argumentem na walor jest to, że wnioski można zgłaszać w trybie ciągłym. Co oznacza, że nie ma wskazanych terminów oraz konkursów. Jedna korporacja może zgłaszać parę wniosków o patentowe dotacje. Maksymalna suma dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Śladowa 2 tysiące.

1. Przeczytaj to

2. Przejdź do strony

3. Kliknij i zobacz

4. Sprawdź teraz

5. Sprawdź tutaj Rola Stanów Zjednoczonych w globalnej gospodarce.

Categories: Biznes

Comments are closed.